Navigácia

Detské N centrum - aktivity pre predškolákov

Aktivity pre predškolákov

Aktivity pre predškolákov v Detskom N centre sú určené pre deti od 5 rokov (výnimočne mladšie), ktoré dokážu udržať pozornosť a venovať sa vybraným aktivitám so zameraním na spracovanie informácií.

Jednotlivé aktivity pozostávajú z krátkej obrazovej prezentácie a diskusie k danej téme, sú doplnené jednoduchými úlohami formou pracovných listov a v závislosti od aktuálnej témy aj tvorivými dielňami. Dĺžka trvania aktivity je 60 min.

 

Kontakt

  • SZŠ CENADA
    Majerníkova 60
    841 05 Bratislava – Dlhé Diely
  • +421 907 539 416