Navigácia

Podmienky prijatia Žiadosť o prijatie Ročníky, do ktorých prijímame Diagnostikovanie v našom Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Postup pri prijímaní

Podmienky prijatia

1. Keďže ide o školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa par. 2 školského zákona, podmienkou pre prijatie je diagnostikovanie intelektového nadania v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

2.Voľné miesto v danom ročníku.

3. Zohľadňujeme tiež zloženie triedy (napr. počet chlapcov a dievčat, počet žiakov s dvojitou výnimočnosťou).

Kontakt

  • SZŠ CENADA
    Majerníkova 60
    841 05 Bratislava – Dlhé Diely
  • +421 907 539 416