Navigácia

Úvodné ročníky

Prijímanie do úvodných ročníkov

Podmienkou, vyplývajúcou zo školskej legislatívy, je diagnostika intelektového nadania  centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a žiadosť zákonného zástupcu o prijatie.

Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom elektronickej prihlášky ,resp. mailom na adresu:

centrumnadania@centrumnadania.sk

po jej vyplnení bude zákonný zástupca informovaný o ďalších podrobnostiach.

Kontakt

  • SZŠ CENADA
    Majerníkova 60
    841 05 Bratislava – Dlhé Diely
  • +421 907 539 416